Súkromná bezpečnostná služba

        Služba poskytovaná fyzickým a právnickým osobám v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) na základe udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Prešove.Vzťah strážnej služby a detektívnej služby

        Prevádzkovateľ nesmie uzavrieť zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu. Ak sa až po uzavretí zmluvy zistí, že pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu, nesmie v pátraní pokračovať; prevádzkovateľ je povinný oznámiť osobe, s ktorou uzavrel zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, že nemôže pokračovať v poskytovaní detektívnej služby a uviesť dôvod. Rovnako nesmie prevádzkovateľ uzavrieť zmluvu o poskytovaní strážnej služby s osobou, proti ktorej smeruje pátranie na základe skôr uzavretej zmluvy o poskytovaní detektívnej služby.
© 2010