Mediácia

Alternatívny spôsob riešenia sporov upravený zákonom
NR SR č. 420/2004 Z.z. o mediácii

Strážna a detektívna služba

Služba poskytovaná fyzickým a právnickým osobám v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu
zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
© 2010